به پرورشی 20 خوش آمدید

عناوین درس پرورشی دوره متوسطه

عناوین درس پرورشی دوره متوسطه

عناوین درس پرورشی دوره متوسطه آ شنایی با درس پرورشی قوانین اجتماعی فعالیت های اجتماعی مهارتهای مطالعه و پژوهش مهارت های زندگی بهداشت محیط خانواده فعالیتهای قرآنی مبانی تربیت بدنی تحلیل سیاسی احکام اخلاق گفتگوی تمدن ها حقوق برای جوانان همکاران گرامی می ...