به پرورشی 20 خوش آمدید

خداحافظی شهید

خداحافظی شهید

سری دوم  داستان کوتاه ... می خواست بره و بچه ها منتظرش بودن  حس عجیبی داشت،انگار می دونست این دفعه برگشتنی نیست اضطراب داشت که چه جوری با مادر خداحافظی کنه فکر می کرد الآن قراره بشنوه که پسرم زود برگرد !  من رو تنها نذار و زود به زود بهم زنگ بزن و ... ...