مقام دوم مسابقات شطرنج

نوشته شده توسط:علی اکبر علیزاده | ۰ دیدگاه
کسب مقام دوم تیمی مسابقات شطرنج مدارس شهرستان  [http://parvareshi20.ir/files/95-96/shatranj/photo_2017-03-14_11-12-3...