به پرورشی 20 خوش آمدید

برنامه های پرورشی و تربیتی

برنامه های پرورشی و تربیتی

  برنامه های پرورشی در برنامه ی درس ملی مقدمه: فعالیتهای پرورشی و تربیتی فراتر از برگزاری یک سری مسابقات و راه اندازی گروه سرود و تأتر و یا حتی برگزاری نماز جماعت و مراسم صبحگاه می باشد. این نگاه که پرورشی و تربیتی را در امور فوق خلاصه نمائیم یک نگاه ب...