به پرورشی 20 خوش آمدید

اشک امام (ره)

اشک امام (ره)

سری پنجم داستان کوتاه اشک امام (ره) مادر شهید عکس پسرای شهید شو داشت نشون امام می داد  اولی ...   دومی ...  سومی دید امام داره گریه می کنه   گفت : آقا جان 4 تا بچه هامو فرستادم جبهه که اشک شما رو نبینم . شادی روح شهدا صلوات ...