به پرورشی 20 خوش آمدید

عملکرد مدارس شاهد تربت حیدریه

عملکرد مدارس شاهد تربت حیدریه

در بازدید کارشناسان اعلام شد : عملکرد مدارس شاهد تربت حیدریه بسیار مثبت ارزیابی شد.کارشناس مسئول شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش تربت حیدریه، همکاران طی بازدید‌هایی که از مدارس شاهد شهرستان تربت حیدریه داشتند از نحوه کار مدارس و ایجاد روحیه تعامل ابراز ...