به پرورشی 20 خوش آمدید

نواختن زنگ بصیرت و بزرگداشت 9 دی

نواختن زنگ بصیرت و بزرگداشت 9 دی

همزمان با سالروزحماسه نهم دی زنگ بصیرت ومیثاق باولایت با حضور معاونت محترم مدیرکل ومدیریت اداره آموزش وپرورش شهرستان تربت حیدریه دردبستان شاهد نهم دی طنین انداز شد . همچنین بزرگداشت این روز  در دیگر مدارس شهرستان برگزار...