به پرورشی 20 خوش آمدید

قهرمانی مسابقات شنای مدارس

قهرمانی مسابقات شنای مدارس

کسب مقام اول تیم شنای دبستان در مسابقات شنای مدارس شهرستان را تبریک گفته و از زحمات جناب آقای رنجبر دبیر محترم ورزش سپاسگزاریم. [http://parvareshi20.ir/files/95-96/shena/photo_2017-03-13_21-06-5...