به پرورشی 20 خوش آمدید

کسب مقام در مسابقات کاراته آموزشگاهها

کسب مقام در مسابقات کاراته آموزشگاهها

کسب دو مقام قهرمانی توسط دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کاراته آموزشگاههای شهرستان . این مسابقات به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز برگزار گردید. کسب مقام دوم توسط دانش آموز محمد زینلی پایه ششم کسب مقاو سوم توسط دانش آموز امیر حسین محمدیان پای...