به پرورشی 20 خوش آمدید

سیم خاردار

سیم خاردار

سری چهارم داستان کوتاه   واسه رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یه نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه و بقیه از روش رد بشن.   داوطلب زیاد بود   قرعه انداختند.       افتاد بنام یه جوون ...