به پرورشی 20 خوش آمدید

اختتامیه جشنواره راویان جوان انقلاب

اختتامیه جشنواره راویان جوان انقلاب

کسب دو رتبه منتخب استانی در جشنواره راویان جوان انقلاب توسط دانش آموزان دبستان امیر حسین قاسمی                        محمد رضا پور قربان         پایه ششم                                     پایه پنجم ...