به پرورشی 20 خوش آمدید

مرکز جامع شهید‌پژوهی در تربت حیدریه راه‌اندازی شد

مرکز جامع شهید‌پژوهی در تربت حیدریه راه‌اندازی شد

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه: افتتاح مراکز شهید پژوهی یکی از اهداف اصلی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده است/یادواره شهدای دانشجو معلم با همکاری دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه در اردیبهشت ۹۵ برگزار خواهد شد. سعید نیرویی گفت: این م...