به پرورشی 20 خوش آمدید

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان شاهد نهم دی در تاریخ 94/8/5 روز سه شنبه برگزار گردید . دانش آموزان دبستان از بین 31 کاندیدای شورای دانش آموزی تعداد هفت نفر را به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب نم...