به پرورشی 20 خوش آمدید

پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی

پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده دبستان پسرانه شاهد نهم دی در مدارس نمونه دولتی محمد رضا ضیایی حجت قرایی افشین زارعی مهدی پور قربان مهدی یعقوبی   حامد قلی زاده امیر حسین قاسمی محمد زینلی فاضل کفاش مرتضی امیری   محمد امین محمدی   میلاد محسنی   یونس نقیبیان...