برگزاری جشنواره غذا و پایگاه تغذیه سالم

نوشته شده توسط:علی اکبر علیزاده | ۰ دیدگاه
برگزاری جشنواره غذا و پایگاه تغذیه سالم با حضور معاون محترم مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه و ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان ش...