به پرورشی 20 خوش آمدید

تجلیل از نفرات برتر جشنواره های امور تربیتی در استان

تجلیل از نفرات برتر جشنواره های امور تربیتی در استان

در مراسم تجلیل از نفرات برتر جشنواره های تولید محتوای الکترونیک و الگوی برتر تدریس که توسط اداره کل امور تربیتی خراسان رضوی برگزار گردیده بود از مدیریت این سایت در دو رشته وبلاگ نویسی - رتبه اول استانی - و رشته نرم افزار (اتوران سازی )- رتبه دوم استانی...