به پرورشی 20 خوش آمدید

حجاب و عفاف

حجاب و عفاف

حجاب تنها گنجی است که تمام نشدنی ست... حجاب حفاظی است درمقابل تیرهای زهرآگین چشم نامحرم... مطالب حجاب و عفاف در ادامه مطلب ....

جنگ نرم

جنگ نرم

جنگ نرم این نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع و تاکنون ادامه داشته و متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است.آمریکایی ها با استفاده از این نوع جنگ ...

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی

آسیب شناسی سبک زندگی کنونی ما مقایسه سبک زندگی امروزین ما با گذشته  با تاکید بر دو محور امکانات زندگی و روش­های آموزشی تفاوت بسیار کرده و آسایش و آرامش و نیاز مبتنی بر این نوع سبک زندگی ما بیشتر غربی و برگرفته از فرهنگ غربی است که در رسانه ها تبلیغ می ...

تربیت فرزندان

تربیت فرزندان

تربیت فرزندان شخصیت و رفتار هر فردی ریشه در تربیت او دارد. کودکان بسان زمین حاصلخیز و آماده کشتی هستند که هر آنچه در این زمین پاک کاشته شود - چه بذر خوب و چه بذر بد - همان در او رشد می کند.تنها مکتبی که از حین تولد انسان (بلکه قبل از تولد) تا زمان وفات...

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی

خانه و خانواده   به نقل از سایت HTTP://ZITOVA.IR علی محمد مظفری علل گریز جوانان از نماز مهم‌ترین هدف دشمن، تضعیف اعتقادات،‌ ایجاد شک و تردید در بین جوانان، انهدام ایمان،‌ تقوا و غیرت و... می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین نشانه‌گیریهای آنها رغبت‌زدایی جوانان...