مشاوره

نوشته شده توسط:علی اکبر علیزاده | ۰ دیدگاه

مشاوره             علل و انگیزه های فرار دختران       در ادامه مطلب

فرار دختران

تعریف فرار
بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود  نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد
میل به رهایی از قید خانواده 
در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
فراربه عنوان تنها انتخاب برای یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. 
معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد
علل و انگیزه های فرار

اثبات وجود و جلب  توجه اطرافیان و اجبار آنها برای اجرای تمایلات و خواسته های خویش
رهایی از خشونتها و آزارهای خانواده و کسب آزادی عمل در رفتارهای فردی و اجتماعی
لجاجت با خانواده و سلب آرامش و ایجاد بدنامی یا مشکل برای آنان و تحت فشار قراردادن دیگران برای تحقق خواسته های خود درخصوص زندگی آینده و موقعیت بهتر اقتصادی.

عوامل فردی        
خودمحوری
فریبندگی سطحی و ظاهری،
عدم احساس مسئولیت،
فقدان بینش نسبت به انگیزه های عمل      
در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند 
در پند گرفتن از تجربیات دیگران، بسیار ضعیفند.
در قضاوتهای خود یکسویه می باشند
در شخصیتهای خود شیفته
خودمحور
  پیوسته نیازمند به تمجید و توجه دیگران
اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عشقی آرمانی مشغول هستند. 
در شخصیت های برون گرا
  لذت جویی آنی
هیجان و ماجراجویی را دوست دارند 
نمی توانند احساس خود را کنترل نمایند
بدون تأمل عمل می کنند
عمدتاً تحت  تأثیرپذیری دیگران هستند. 

عوامل خانوادگی
عامل دیگر وضعیت خانواده است. به اعتقاد صاحبنظران، خانواده در شکل دهی به زندگی و رفتار فرد تاحد زیادی مؤثر است. اگر خانواده با مشکلات و آسیب های عدیده ای مواجه باشد، روند جامعه پذیری اعضای خانواده مختل می شود.
خانواده بی کفایت
خانواده ضد اجتماعی
خانواده های ازهم گسیخته
خانواده آشفته
عوامل اجتماعی
ناهنجاری رفتاری طبق نظریه انتقال فرهنگی «ساترلند»، عموماً از طریق گروههایی نظیر دوستان یا خانواده آموخته می شود، زمینه های انحرافات اجتماعی در فرد شکل می گیرد. 
اسگود معتقد است هر چقدر میزان گذران جوان با گروه های همسن خود که امور خلاف در آنها هنجار است، بیشتر باشد،  فرد همرنگ و همانند آنها می شود و برای کسب احترام در گروه، به رفتارهای خودنمایانه نظیر فرار از خانه تشویق می شود.

عوامل اقتصادی
اشتغال در شغل دوم، عدم حضور مؤثر در خانه و ضعف یا فقدان نظارت بر روابط و رفتار اعضای خانواده اعمال ضداجتماعی نظیر فرار از خانه را افزایش می دهد.

وسائل ارتباط جمعی   
یکی آنکه ارزشهای خانوادگی و اجتماعی را در نظر فرد منسوخ شده و بی اعتبار می کنند و رفتارهای انحرافی را به نمایش می گذارند 
از سوی دیگر می توانند موضوع فرار دختران را با ذکر تمام جزئیات منعکس کنند
نقش رسانه های جمعی به ویژه ماهواره و اینترنت در رواج بی بندو باری اخلاقی ، مقابله با هنجارهای اجتماعی ، عدم پایبندی مذهبی و بلوغ زود رس نوجوانان در مسائل جنسی حائز اهمیت است

پیامد های فرار دختران
فرار دختران در واقع تعرض به قاعده کهن و مرسوم زمانهای دیروز و امروز است که نه خانه را محل امن وآرامش و آسایش می داند  نه محلی که باید از آن گریخت. هنگامی که دختری به طور غیر منطقی فرار می کند ، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیبها و خطرات زیادی قرار می دهد . این پیامدها در بعد فردی ، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی است
پیامدهای فردی
فرار آغاز بی خانمانی و بی پناهی است و همین امر زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم می کند .   سرقت، تکدی گری ، توزیع مواد مخدر ، مشروبات الکلی و کالاهای غیر مجاز ، روسپیگری ، عضویت در باندهای مخوف و کثیف اغفال و فحشاء اقدام می   کنند . ارتکاب به نوع جرایم و فساد اخلاقی موجب می شود که دچار انواع بیماریها و اختلالات روحی و روانی شوند و برخی از آنها به دلیل سر افکندگی ناشی از تجاوزات دست به خود کشی می زنند .

از دیگر پیامدهای ناگوار فرار دختران ، روسپیگری و ابتلا به انواع بیماریها از جمله ابتلا به ویروس ایدز می باشد . هر چقدر مدت زمان فرا رفرد طولانی تر باشد و با افراد بیشتری تماس داشته باشد ، خطر ابتلا به ویروس ایدز افزایش می یابد .
پیامد های خانوادگی
فرا ردختران می تواند بزرگترین لطمه و ضربه برای حیثیت و شرافت خانوادگی فرد باشد
نا کار آمدی خانواده در تربیت فرزند ، شکاف نسلی بین والدین و فرزندان واختلافات خانوادگی است . و ثانیا از آنجا که فرجام و سر انجام دختران در اکثر موارد چنانکه ذکر گردید گرفتار آمدن در دایره تنگ باندهای فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم اخلاقی است ، لذا فرار به مفهوم لکه ننگ و بدنامی برای خانواده محسوب می شود  
از طرف دیگر دختران فراری با درگیر شدن در مسائل غیر اخلاقی نمی توانند به خانواده باز گردند ، مگر آنکه خانواده به این نکته توجه نماید که عدم پذیرش فرد به معنای فرو غلتیدن هر چه بیشتر او در منجلاب فساد و تباهی است . 

پیامد های اجتماعی
افزایش مفاسد اجتماعی
امراض وویروس ها
لکه دار نمودن عفت عمومی و شکستن حریمهای اخلاقی
هزینه های فراوانی را بر دوش جامعه و دولت می گذارد.

پدیده دختران فراری در چه گروه سنی بیشتر شایع است؟
 
در تمام کشورها این پدیده رو به افزایش است و سن دختران نیز کاهش یافته است به نحوی که در کشور آمریکا سالانه یک تا دو میلیون دختر فراری گزارش می شود و از هر 12 نوجوان یک نوجوان بین 10 - 18 ساله از خانه فرار می کند، در ایران سن دختران فراری همان 10 تا 18 سال

نقش مذهب

عدم آشنایی والدین به احکام و مسائل دینی
انتقال نادرست احکام
الف- عدم انتقال احکام
ب- انتقال نادرست احکام و مسائل دین به فرزندان

راهکارهای صحیح

آموزش صحیح و ریشه ای دین
آگاهی دادن
قطع رابطه و ترک دوستان وآشنایانی که معتقد حجاب و مسئل دینی نیستند.
ریشه کن کردن مظاهر و اسباب فساد وفحشا از خانه هایمان.
پیشگیری
الف- آموزش به والدین
والدین باید نوجوانان وجوانان را از محبت سیراب کنند تا آنان برای بدست آوردن محبت به سمت افراد فاسد و اماکن فساد کشیده نشوند.
خانواده را به محلی امن برای فرزندان خود تبدیل نمایند.
والدین در حضور فرزندان به مشاجره نپردازند و عیوب یکدیگر را بازگو نکنند.
به فرزندان خود احترام بگذارند و به آنها در رفع نواقص خود کمک کنند.
بافرزندان خود صحبت نمایند و به سخنان آنها نیز گوش دهند.

ب- آموزش و توصیه های لازم به جوانان و نوجوانان
باید به نوجوانان و جوانان عوامل تهدید کننده در اجتماع را آموخت ( رقابتها  تبعیض ها  شکست ها  محرومیت ها  حسادتها   بد نا می ها  دروغ ها و سیاست بازیها که این عوامل را میتوان شناخت و با آنها مبارزه کرد.
کمک برای برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت و تقسیم بندی این اقات برای درس تفریح سرگرمی  ورزش و هنر مطالعه  مباح‍ثه  و...
ریشه یابی مشکلات شخصیت جوانان و درمان بر اساس علتها
متوجه کردن جوانان به این امر که آنها خود مسؤول حل مسا یل و مشکلات خودشان هستند و والدین و مربیان راهنما هستند
کمک به نوجوانان  تا خود را بهتر بشناسند و با تغییرات بدنی و فیزیولو‍‍‍‍ژیکی  خود به درستی آشنا شوند و آنها را بپذیرند.

آموزش و پرورش
از آنجا که بسیاری از دختران فراری (70درصد) در سنین 16-14 ساله و در دوره های حساس نوجوانی و راهنمایی قرار دارند و با مشکلات متعدد خاص این دوره مواجه می‏باشند؛ لذا بخشی از پیشنهادات جهت پیشگیری از فرار دختران معطوف به وزارت آموزش و پرورش می‏باشد؛
- تهیه و نمایش فیلمهای آموزشی درباره اثرات انواع روشهای نادرست تربیتی (از جمله محدودیت زیاد، آزادی زیاد، فاصله عاطفی،‌ فاصله اطلاعاتی، . . .) فقط برای اطلاع والدین؛
- تقویت ارتباط میان والدین دانش‏آموزان با مربیان و عدم واگذاری مسئولیت تربیت فرزندان به مدرسه یا خانواده به تنهایی؛
- تقویت مراکز مشاوره ای مفید و کارآمد در مدارس یا تمام مناطق.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...
logo-samandehi