به پرورشی 20 خوش آمدید

واحد نمونه بسیج دانش آموزی

واحد نمونه بسیج دانش آموزی

واحد مقاومت شهدای نهم دی دبستان به عنوان واحد نمونه بسیج دانش آموزی مدارس ابتدایی سطح شهرستان برگزیده شد در این مراسم لوح تقدیر مسئول سازمان بسیج سپاه امام رضا (ع) وفرمانده ناحیه مقاومت سپاه تربت حیدریه به فرمانده واحد مقاومت شهدای نهم دی تقدیم...