به پرورشی 20 خوش آمدید

قهرمانی مسابقات والیبال مدارس شهرستان

قهرمانی مسابقات والیبال مدارس شهرستان

ضمن عرض تبریک کسب عنوان قهرمانی مسابقات والیبال مدارس شهرستان توسط تیم آموزشگاه از زحمات جناب آقای رنجبر معلم ورزش دبستان کمال تشکر را داریم [http://parvareshi20.ir/files/2...

مدرسه مروج سلامت

مدرسه مروج سلامت

کسب نشان 5 ستاره دربین مدارس مروج سلامت شهرستان را به مدیریت و پرسنل دبستان شاهد نهم دی تبریک عرض نموده و قدر دان زحمات خانم مختاری مربی بهداشت این دبستان هستیم. علی اکبر علیزاده معاونت پرورشی و تربیت بدنی دبستان شاهد ...