به پرورشی 20 خوش آمدید

اختتامیه جشنواره راویان جوان انقلاب

اختتامیه جشنواره راویان جوان انقلاب

کسب دو رتبه منتخب استانی در جشنواره راویان جوان انقلاب توسط دانش آموزان دبستان امیر حسین قاسمی                        محمد رضا پور قربان         پایه ششم                                     پایه پنجم ...

نتایج مسابقات قرآن و معارف اسلامی

نتایج مسابقات قرآن و معارف اسلامی

کسب ده  مقام برتر در مسابقات قرآن و معارف اسلامی شهرستان توسط دانش آموزان دبستان پنج مقام اولی    دو مقام دومی    سه مقام سومی   یوسف خوش آیند رتبه اول احکام پایه پنجم  امیرحسین قاسمی رتبه اول احکام پایه ششم  علی رضایی  رتبه دوم  احکام پایه چهارم   پوی...