به پرورشی 20 خوش آمدید

هفته کتاب و کتابخوانی

هفته کتاب و کتابخوانی

اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در هفته کتاب و کتابخوانی شامل نواختن زنگ کتابخوانب ، بازدید از کتابخانه عمومی ، معرفی کتابیاران و زنگ کتابخانی در کلاس درس [0] [0] [0] [0] [0] [...