به پرورشی 20 خوش آمدید

یوم الله 13 آبان

یوم الله 13 آبان

مراسم یوم الله 13 آبان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکای دانش آموزان دبستان  قرائت دکلمه ، سرود و اهدای گل و جایزه به تمامی دانش آموزان با حضور کارشناسان محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار...